Subscribe by RSS Subscribe by RSS

May

Sat., May. 26, 2018 ― Cardiac Care 5K Walk/Run
Thu., May. 17, 2018 - Thu., May. 17, 2018 ― UR Beginning 2.0
Sat., May. 12, 2018 ― KidSport Corporate Challenge
Fri., May. 11, 2018 - Fri., May. 11, 2018 ― UR Beginning 2.0
Thu., May. 10, 2018 - Mon., May. 14, 2018 ― Diaconate Conference 2018
Thu., May. 10, 2018 - Thu., Apr. 12, 2018 ― Saskatchewan Fashion Week
Sun., May. 6, 2018 ― Walk so Kids Can Talk
Sat., May. 5, 2018 - Sat., May. 5, 2018 ― UR Beginning 2.0
Sat., May. 5, 2018 - Sat., May. 5, 2018 ― Etsy Sk Spring Made in Canada
Fri., May. 4, 2018 ― Father Larry Gillick Lecture
Fri., May. 4, 2018 - Sun., May. 6, 2018 ― Saskatchewan Baton Twirling Provincial Championships
Fri., May. 4, 2018 - Fri., May. 4, 2018 ― UR Beginning 2018!
Wed., May. 2, 2018 ― Registration for 1st Year Students
Wed., May. 2, 2018 ― PVSD Grade 11 Career Fair
Tue., May. 1, 2018 - Sun., May. 6, 2018 ― Regina Music Festival